Søknadsfristar kulturmidlar og spelemidlar 2018

BM5R7706-2.JPG - Klikk for stort bilete 1. oktober er neste frist for søknadar til kulturmidlar. Frist for søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning er 1. oktober, og frist for søknad om spelemidlar er 1. desember.

Publisert av Sindre Flø. Sist endra 09.09.2018

Årleg vert det sett av midlar i kommunen sitt budsjett, med føremål om å støtte lokalt kulturliv. Midlane blir fordela to gongar i året etter søknad til utval for oppvekst og kulture. Søknadsfrist 1. mars og 1. oktober. Les meir om korleis du kan søke.

Spelemidlar er overskot frå Norsk Tipping. Av desse midlane kan ei via kommuna søke om stønad til både nærmiljøanlegg og ordinære idrettsanlegg. Kontakt kommunen så snart som råd, dersom du ønsker å søke spelemidlar for 2019. Finn meir informasjon om spelemidlar på våre nettsider.