Søppelplukking i Evjudalen og Bø sentrum 15. juni kl. 12.00

Søppel.jpg - Klikk for stort bilete Etter eit flott initiativ frå Tonje Å. Borgersen frå Bø er det oppretta eit miljøarrangement som gjeng ut på å rydde Evjudalen og sentrum for søppel. Vi synast initiativet var så bra at vi ønskjer å vidareformidle arrangementet.

Publisert av Jeanett Kaasa. Sist endra 12.06.2019

Evjudalen.jpg - Klikk for stort bilete Laurdag 15. juni kl. 12.00 møtas alle som vil gjere ein flott innsats for bygda vår opp i Evjudalen.

Varaordførar Evy Beate Stykket synas det er eit flott tiltak for miljøet og stiller opp saman med ungdommen denne laurdagen.

 

Vi håpar så mange som mogleg støttar opp om ungdommen og møter opp! 

 

Bø kommune ber om at ein held seg unna vegane pga. fare for påkjørslar og andre trafikkulykke.