Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Stadskleiv

Skjermbilde.PNG - Klikk for stort bilete Søndergaard Rickfelt AS varslar på vegne av forslagstiller Lena Stadsleiv oppstart av planarbeid for gnr/bnr 57/1 og 57/2 ved Stadskleiv.

Publisert av Elin Blutecher. Sist endra 20.05.2019

I tråd med plan- og bygningslova § 12-8 varslas det igangsetting av detaljregulering for felt B9 og B10 (gnr 57/1 og 57/2) ved Stadskleivvegen i Bø. 

Føremålet med reguleringsplanarbeide er å leggje tilrette for utvikling av bustader med tilhøyrande anlegg i 2 felt i område. Det skal og etablerast ei ny avkjøyring frå Lundevegen som hovedatkomst til bustadfeltene. 

Det varslas samtidig oppstart av arbeid med utbyggingsavtale for området. 

Eventuelle innspill til planarbeide kan sendast Søndergaard Rickfelt AS, O.H Holtasgt 29 A, 3678 Notodden eller via epost : firmapost@sras.no.                                                                  Kopi kan sendast til Bø kommune på epost:  postmottak@bo.kommune.no eller til Bø kommune, postboks 83, 3833 Bø i Telemark.

Frist for innspill er 17.  juni 2019

Varslingskart  (PDF, 8 MB)

Annonse (DOCX, 139 kB)

Varslingsbrev (DOCX, 636 kB)

Referat frå oppstartsmøte (PDF, 4 MB)

Notat til oppstartsmøte (DOCX, 432 kB)