Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Stasjonsvegen 12-14

Skjermbilde.PNG - Klikk for stort bilete Søndergaard Rickfelt AS varsler på vegne av forslagstiller Oddvar Hellestad oppstart av planarbeid for Stasjonsvegen 12-14. Planvarselet omfattar eigedom 53/195 og mindre delar av 51/534 og 47/125.

Publisert av Elin Blutecher. Sist endra 19.09.2019

I tråd med plan- og bygningslova § 12-8 varslas det igangsetting av detaljregulering for Stasjonsvegen 12-14. 

Føremålet med reguleringsplanarbeide er å leggje tilrette for tilbygg til eksiterande bygg med utvida kontorlokale, fire leilegheiter samt utvida parkeringskjellar. 

Det varslas samtidig oppstart av arbeid med utbyggingsavtale for området. 

Eventuelle innspill til planarbeide kan sendast Søndergaard Rickfelt AS, O.H Holtasgt 29 A, 3678 Notodden eller via epost : firmapost@sras.no.                                                                 

Kopi kan sendast til Bø kommune på epost:  postmottak@bo.kommune.no eller til Bø kommune, postboks 83, 3833 Bø i Telemark.

Frist for innspel er: 27.09.2019

Annonse (DOCX, 310 kB)

Varslingsbrev (DOCX, 771 kB)

Referat frå oppstartsmøte (DOC, 177 kB)