Varsel om stenging av Uvdalvegen 27. juni

CC866078-B9D9-4C79-8410-FAF0E42411A9.png - Klikk for stort bilete  

Publisert av Jeanett Kaasa. Sist endra 01.07.2019

Vi vil med dette varsle om stenging av Uvdalvegen torsdag 27.06.2019, frå klokka 20:00 til 06:00. Merk tidspunktet!

Vegen er stengd etter innkøyringa til Uvdalvegen 32/33, utan moglegheit til å passere. Dette er grunna asfaltarbeid.

Råka bebuarar som treng å nytte bilen i dette tidsrommet må parkere ved Lundevegen.

Ved spørsmål kontakt Teknisk eining.

Bø kommune beklagar ulempene dette fører med seg og takkar for samarbeidet.