Vedtatt detaljreguleringsplan for Grivi torg

Grivi torg.JPG - Klikk for stort bilete  Kommunestyret vedtok i møte 10.12.18 (sak 101/18 (PDF, 1024 kB)) detaljreguleringsplan for Grivi torg

Føremålet med planen er å styrke sentrum ved å legge til rette for ei utvikling av Grivi torg som kombinerer publikumsretta næringsverksemd, kontor og tenesteyting i kombinasjon med bustader.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast i samsvar med plan- og bygningslova §12-12. Klager med vere skriftlege og sendast til postmottak@bo.kommune.no eller i post til Bø kommune, Teknisk eining, Pb 83, 3833 Bø innan 7.02.19.
Krav om erstatning eller innløysning etter § 15- 2 i plan- og bygningslova må setjast fram seinast 3 år etter kunngjering av vedtaket.

 

Plankart  (PDF, 454 kB) 
Føresegner  (PDF, 620 kB)
Planbeskrivelse  (PDF, 3 MB)
Vedtak (PDF, 1024 kB) 
Rapport - vurdering av områdestabilitet - Grunnteknikk (PDF, 753 kB) 
Illustrasjonsplan (JPG, 2 MB)


 

Sist endra 08.01.2019
Fann du det du leita etter?