Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (PDF, 546 kB) (HFU) er eit drop-in tilbod for både gutar og jenter mellom 13 og 23 år. Dei tilsette har teieplikt. Det er ingen timebestilling og tilbodet er gratis.

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 29.10.2019

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og rettleiing for små og store problemer, til dømes:

  • meistring av ungdomstida
  • kosthald og problem med mat
  • vennskap, relasjonar, problemer heime osv. 
  • seksualitet og samliv
  • prevensjon
  • testar for kjønnssykdomar eller graviditet
  • HPV-vaksine
  • rus
  • overgrep, vald
  • dersom du treng å snakke med ein vaksen om korleis du har det 

 

Kven møter du på HFU?

Helsesjukepleiar Mari Nordbø

Jordmor Kristin Småkåsin

Turnuslege

Kvar finn du oss?

På helsestasjonen i Bø, i Lektorvegen 12

Åpningstider:

Ope kvar måndag kl. 15 - 17. Lege er tilstades mellom 15- 16. HFU er stengd i skuleferiane. 

Er det noko du lurar på eller vil prate om? Me som jobbar på HFU er vande til å prate om det meste! Me har kunnskap om seksuell helse, prevensjon og kjønnssjukdomar, og god erfaring med å prate om ting som kan vere vanskeleg og utfordrande i livet. Kom innom, då vel!

HFU er eit tillegg til, og ikkje ei erstatning, for skulehelsetenesta.

Helsestasjonen samarbeider tett med skulehelsetenesta i vidaregåande skule.

Nyttige nettsider for deg som er ung:

ung.no
Barneombudet
Kors på halsen

Seksuell helse:
Sex og samfunn 
Gravid og usikker? 
Skeiv ungdom
Sex og politikk
Informasjon om Klamydia

Bestill gratis kondomer her

Vold og overgrep:

Smiso (Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep)

116-111 Alarmtelefonen for barn og unge

Telefon for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 815 55 201

Se også: www.ditt eget valg.no - kampanje mot negativ sosial kontroll


Psykisk helse:
Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp
Ungdom og psykisk helse
 

Mobbing:

Blå kors

Nullmobbing.no

  

Annet:
Les om gratis HPV-vaksine til unge kvinner her 

Åpningstider

Opent:
Måndagar 15.00 - 17.00
(Følgjer skuleruta)

Telefon:
35 05 93 50

Adresse:
Lektorvegen 12
3800 Bø

Kartpunkt