SANSEROM

hvit4.jpg - Klikk for stort bilete Vi har 2 sanserom som gir forskjellige opplevingar og som er i daglig bruk av våre eigne og personer utenfra. Det ene rommet heter Gulerommet og er et aktivitetsrom mens det andre rommet som heter Kviterommet inviterer til avslappning og mange opplevar ein undrande stemning. 

 

GULEROMMET

Ett gult rom, som vi kan bruke både til aktivitet og hvile. Her har vi ett ballbasseng
som vi kan krype opp i. Masse baller av ulike størrelser er også på dette rommet.
Vi har flere matter, boksepølle, ribbevegg/klatrevegg og musikk. 
Musikkvalget og belysningen er det som regulerer om dette rommet skal brukes
til et aktivitetsrom eller ett avslapningrom.

 

KVITEROMMET

Rommet inviterer til avslapning og mange opplever ei undrande stemning. Rommet har ei seng med kuledyne, kor ein kan ligge å følge med på bilder som roterer på veggen. Også på dette rommet er det ulike lyskjelder som lyssøyler og lystråder. I taket er det festa ein løvbladstol. Gynging i denne "vogga" stimulerer vestiburærsansen på ein avslappande måte. Rommet har også musikkanlegg som nyttast for å skape en avslappande stemning.

 

LITT OM SANSEROM

Kva er eit sanserom?
Snoezelen er det opprinnelige utrykket. Det er fra Holland, og kan oversettes med å snuse: Å bruke ein eller fleire sanser aktivt for å få informasjon frå omverda, og å døse: Å dempe noko av den sansestimuleringa som hjernen meir eller mindre konstant blir utsatt for i vanlege omgjevnader.

Kva kan du oppnå?
Glede! Avslapping både fysisk og psykisk, mindre stress og frustrasjon, auka tilstedeværelse og konsentrasjonsevne. Samt nærleik mellom hjelper/bruker i ein avslappa og trygg atmosfære.

Kven kan ha utbytte av å bruke sanserom?
Sanserom kan være positivt for alle personer. Eit særleg utbytte er mogleg for menneske med ADHD, demens, multifunksjonshemming, utviklingshemming, autisme og psykiske lidelser.


 

Spørsmål om leige og bruk av romma rettast til Elisabeth Erikstein.

Artiklar
Publisert av Endre Lund. Sist endra 03.05.2018

Kontaktpersonar

Elisabeth Erikstein

Avdelingsleder