Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Bustadpolitikk 2013-2025.pdf PDF, 442 kB

Plan for bustadpolitikk i Bø kommune 2013-2025

11.03.2014 Filtype
Eigarskapsmelding for Bø kommune 2018-2019 PDF, 3 MB

26.03.2018 Filtype
Fastsatt planprogram.pdf PDF, 870 kB

13.03.2019 Filtype
Felles planstrategi for Sauherad og Bø 2017-2019 PDF, 1001 kB

Interkommunal planstrategi for Sauherad og Bø, revidert oktober 2018

18.12.2017 Filtype
Interkommunal kommunedelaplan for kulturminner for Bø og Sauherad PDF, 640 kB

Interkommunal kommunedelplan for kulturminne i Bø og Sauherad 2016-2028

23.02.2017 Filtype
Kommunedelplan for helse og omsorg 2016-2028.pdf PDF, 299 kB

Kommunedelplan for helse og omsorg 2016-2028

21.06.2016 Filtype
Kommunedelplan for idrett, frilufsliv og fysiskaktivitet PDF, 2 MB

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028

19.10.2016 Filtype
Kommunedelplan for klima og energi PDF, 3 MB

Kommunedelplan for klima og energi 2010-2020

05.03.2010 Filtype
Kommunedelplan for oppvekst 2016 - 2028 PDF, 478 kB

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028

08.09.2016 Filtype
Kommuneplanens arealdel - føresegner PDF, 1003 kB

Føresegner for kommuneplanens arealdel 2015-2027

23.06.2015 Filtype
Kommuneplanens arealdel - plankart PDF, 9 MB

Plankart for kommuneplanens arealdel 2015-2027

23.06.2015 Filtype
Kommunikasjonplan 2017-2020 PDF, 423 kB

Vedtatt kommunikasjonsplan i KS 27.3.17

04.04.2017 Filtype
Kommunikasjonplan 2017-2020 - Vedlegg 1 PDF, 246 kB

Vedlegg til Vedtatt kommunikasjonplan. Råd for bruk av sosiale medium i Bø kommune

04.04.2017 Filtype
Planomtale kommunedelplan for del av Lifjellområdet 240214.pdf PDF, 920 kB

12.06.2018 Filtype
Planprogram arealdelen (L)(961022).pdf PDF, 2 MB

13.11.2019 Filtype
Trafikktryggleiksplan for Bø kommune 2013-2016 PDF, 777 kB

Trafikktryggleiksplan for Bø kommune 2013-2016. Revidert i 2016.

28.09.2012 Filtype
Utviklingsplan for Campus Bø PDF, 5 MB

Utviklingsplan for Campus Bø

22.01.2015 Filtype