Kunngjeringar og høyringar
Publisert 25.05.2019
Valglogo

 

Publisert 16.05.2019
Skjermbilde.PNG

Søndergaard Rickfelt AS varslar på vegne av forslagstiller Lena Stadsleiv oppstart av planarbeid for gnr/bnr 57/1 og 57/2 ved Stadskleiv.

Publisert 27.11.2018

Rådmannens forslag til budsjett 2019 blei behandla i Formannskapet 26. november 2018. Formannskapets innstilling er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunehuset, fram til Kommunestyret si behandling 10. desember.

Endeleg vedtak gjeras av Kommunestyret 10. desember 2018.  

Sjå Formanskapet si behandling (PDF, 702 kB) for heile saka, eller les Handlingsdel med økonomiplan og budsjett 2019-22 (PDF, 2 MB).