Kunngjeringar og høyringar
Publisert 09.07.2019

Midt-Telemark kommune legg med dette ut forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høyring. Frist for innsending av uttalelse er satt til 01.09.2019.

Høyringssvar kan sendas til postmottak@bo.kommune.no eller i post til Bø kommune, Teknisk eining, pb 83, 3833 Bø. 

Publisert 04.07.2019
Sandvinhagen bilde.png

Kommunestyret i Bø vedtok 17.06.19 detaljreguleringsplan for Sandvinhagen. Planen er fremja av Telemark ByggEntreprenør AS og legg til rette for ny konsentrert busetning med bustader i rekkje.

Publisert 04.06.2019
Bø prestegard

Mandag 3. juni 2019 (uke 23-25) starter Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) arbeidet med kontrollregistrering av rundt 650 eldre bygninger i Bø kommune, i forbindelse med Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner». I løpet av juni vil verneverdige kulturminner og de fleste bygninger fra før 1900 i kommunen bli fotoregistrert av fagpersoner fra NIKU. Registreringen er utvendig og visuell og vil foregå raskt. Bygningene vil bli fotografert og sammenlignet med foto fra tidligere registrering.

Overvåkningsprogrammet omfatter 10 kontrollkommuner, hvor kontrollregistrering gjennomføres hvert femte år. Målet med undersøkelsen er å få oversikt over tap, tilstand og endring av verneverdige kulturminner og SEFRAK-registrerte bygninger. Overvåkingsresultatene skal gi faktagrunnlag for å vurdere virkemidler i fremtidig kulturminneforvaltning.

Resultatene av årets registreringer vil bli publisert våren 2020 på Riksantikvarens og NIKUs hjemmesider.

Publisert 27.11.2018

Rådmannens forslag til budsjett 2019 blei behandla i Formannskapet 26. november 2018. Formannskapets innstilling er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunehuset, fram til Kommunestyret si behandling 10. desember.

Endeleg vedtak gjeras av Kommunestyret 10. desember 2018.  

Sjå Formanskapet si behandling (PDF, 702 kB) for heile saka, eller les Handlingsdel med økonomiplan og budsjett 2019-22 (PDF, 2 MB).