Høyring av vegnamn på Lifjell

Vegnamn - Klikk for stort bilete

Bø kommune legg forslag til tre vegnamn på Lifjell ut på høyring jf. vedtak i hovudutval for plan, teknikk og næring i møte 3.10.17 (sak 84/17). Nummer framfor vegnamnet referer til kart (PDF, 535 kB).

   Forslag til namn:

  1. Grostulvegen (forlenga eksisterande vegnamn)
  2. Høgefjellvegen (nytt vegnamn)
  3. Høgefjellia (endra grense for eksisterande områdenamn)

Frist for å sende inn merknader er 19.11.2017. Merknader sendast skriftleg til postmottak@bo.kommune.no eller Bø kommune, Pb 83, 3833 Bø.

Sist endra 19.10.2017