Høyring - forslag til lokal forskrift om tilsyn med bygningar, område m.m. i alle Telemarks kommunar

Forslag til lokal forskrift om tilsyn med bygningar, område m.m. i alle Telemarks kommunar, sendast med dette ut på høyring. Dette forslaget er utarbeida i samarbeid med Porsgrunn, Skien, Notodden, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome Bø, Sauherad, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje kommune.

 Forslag til lokal forskrift om tilsyn med bygningar, område m.m. i alle Telemarks kommunar, sendast med dette ut på høyring. Dette forslaget er utarbeida i samarbeid med Porsgrunn, Skien, Notodden, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome Bø, Sauherad, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje kommune.

Forslaget til lokal forskrift finn du vedlagt i denne artikkelen, eller det kan hentast på kommunehuset.
For meir informasjon om forslag til lokal forskrift, ta kontakt med forebyggande avd. i respektive brannvesen.
 
Frist for å komme med merknad/innspel er 23.06.2017.
Forslag til lokal forskrift for Bø kommune kan sendast til postmottak@bo.kommune.no eller til: Bø kommune, postboks 83, 3833 Bø
 
 
Merknadene merkast Høringsinnspill + navn respektive brannvesen

 

Lokal forskrift 2017 om tilsyn med bygninger, områder m.m. i Bø kommune (PDF, 123 kB)

Saksframlegg lokal forskrift 2017 (PDF, 122 kB)

Publisert av Kaia Hagen. Sist endra 17.07.2017