Kunngjering av breibandsmidlar

Også for 2018 er det bevilga ein statleg tilskotsordning for utbygging av breiband i distrikta. Bø kommune vurderar å søkje om tilskot. Innspel frå innbyggjarane gjer at kommunen vil kunne lage ein betre søknad, og derfor inviterast alle til å avgje høyrinsuttalelse innan 18. april 2018.

Publisert av Jeanett Kaasa. Sist endra 03.04.2018

Bruk appen Nettfart mobil for å sjekke dekning for WiFi og mobilnett der du bur. Målingar lokalt verifiserar kapasitet og dekning for vår søknad om midlar. Les meir på www.nettfart.no.

Skriv ein e-post med ein kort grunngjeving som inneheld følgjande:

  • Adresseopplysningar med husnummer og gårds- og bruksnummer
  • Antall bueinheitar dersom du melder inn på vegne av fleire
  • Resultat frå måling med appen Nettfart - både WiFi og mobilnett

E-posten sendast til postmottak@bo.kommune.no innan 18. april 2018.