Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Sandvinhagen

Sandvinhagen.JPG - Klikk for stort bilete Forslag til detaljreguleringsplan for Sandvinhagen ligg no ute til offentleg ettersyn med høringsfrist 8.01.19.  Formålet med planen er å legge til rette for nye konsentrerte bustader i rekke. Det planleggast 12 bustader innanfor planområdet. I planforslaget er det og foreslått ei oppstramming av innkjøringa til parkeringsplass ved Sandvoll.

Hovudutval for plan, teknikk og næring vedtok i møte 13.11.18 (sak 90/18) (PDF, 958 kB) å legge detaljreguleringsplan for Sandvinhagen ut til offentleg ettersyn jfr. plan- og bygningslova §12-10.

Eventuelle merknader sendast til postmottak@bo.kommune.no eller Bø kommune,Teknisk eining, pb. 83, 3833 Bø innan 8.01.19.

Plandokumenter:

Plankart (PDF, 601 kB)
Føresegner (PDF, 166 kB)

Planomtale (PDF, 4 MB)

Publisert av Kari Verpe Hynne. Sist endra 26.11.2018