Personvernombod

Anne Guri Barsgård er frå 01. september 2018 ansatt som personvernombod for Bø, Nome og Sauherad kommunar. 

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 15.02.2019

Hennar jobb er å informere, rettleie og kontrollere kommunane i forhold til personvenlovgjevinga. Ho er også kontaktpunktet til Datatilsynet og innbyggarane i dei tre kommunane. 

Kontaktpersonar

Anne Guri Barsgård

personvernombud