Informasjon om etablering av ny kommune Bø og Sauherad

Etablering av ny kommune - Klikk for stort bilete

Frå 1.1.2020 er Bø og Sauherad ein kommune.
 
Arbeidet med etablering av ny kommune er no godt i gang. På denne sida finn du informasjon om arbeidet. 
 

Informasjonsskriv frå programleiar juli 2017 (PDF, 352 kB)

Informasjonsskriv frå programleiar mai 2017 (PDF, 402 kB) Nr 2

Informasjonsskriv frå programleiar mai 2017 (PDF, 515 kB) Nr 1

Informasjonsskriv frå programleiar april 2017 (PDF, 368 kB)

Fylkesmannen i Telemark vil kalle inn til eit felles kommunestyremøte mellom kommunane Bø og Sauherad 21. august 2017. Les meir om dette her. (PDF, 420 kB)

Møteplan for fellesnemnda og partsamansatt utval

Fellesnemnda vil fungere som styringsgruppe for prosjektet med å bygge ny kommune og vil holde seg på overordna og strategiske nivå.

Møtedato og stad 2017:
Møtestart kl. 0830

13.1.17 i Sauherad. Protokoll frå møte (PDF, 387 kB)
10.2.17 i Bø - Avlyst
18.8.17 i Bø
22.9.17 i Sauherad
20.10.17 i Bø
17.11.17 i Sauherad
 
Møter i Partssammensatt utval leggast på same dag som Fellesnemnda.
Dersom det ikkje er saker til partssammensatt utval blir møtet avlyst.

Alle møter i prosessen er opne for publikum

Møtedato og stad 2016:
4.11 Konstituerande møte: Etablering av Fellesnemnd og Partssamansatt utval
Fredag 4.november var historisk da Fellesnemd og Partssamansatt utval blei konstituera i kommunestyresalen i Bø. Sjå protokollen frå møte i Fellesnemda her. (PDF, 364 kB)
 
18.11.16 Møte i fellesnemnda. Sjå protokoll (PDF, 364 kB)
18.11.16 Møte i partssammensatt utval. Sjå protokoll (PDF, 370 kB)
09.12.16 Møte i fellesnemnda. Sjå protokoll (PDF, 454 kB)
09.12.16 Møte i partssammensatt utval. Sjå protokoll (PDF, 447 kB)
 
 
31.10.16 - 1.11.16 var det seminar på Gardermoen, der 60 kommunar med gjensidige vedtak om samanslåing deltok. 
Frå Bø og Sauherad deltok totalt 12 personar. 5 frå Bø og 7 frå Sauherad. 
 
Kommunestyret 12.9.16 vedtok samrøystes dei 5 medlemmene til Fellesnemda for Bø. Følg lenka til kommunestyrepapira med vetak og medlemmer. (PDF, 405 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist endra 18.07.2017