Bø kommune på 7. plass på Norsk kulturindeks 2018

Norsk kulturindeks er ein årleg oversikt over kulturtilbod og kulturaktivitet i norske kommunar, regionar og fylke. 

Publisert av Jeanett Kaasa. Sist endra 16.11.2018

Bø kommune hamna i år på ein 7. plass på Norsk kulturindeks.

Målsetninga med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbodet og den faktiske kulturbruken innafor kommunen.

 

For meir informasjon om Norsk kulturindeks gå til; www.kulturindeksen.no.