BØ OG SAUHERAD KOMMUNER GRATULERER UNGDOMMEN

Fotografier tatt av ungdommer våren 2018 danner rammen for en utstilling i forbindelse med åpningen av Ung Arena høsten 2019.

Publisert av Anne Gro Kleivi. Sist endra 23.05.2019

 Vi gratulerer Olav Orekaasa, Såmund Tresland, Anders Hekkli, Mikkel Tveiten, Kristine Gjelstad, Emil Hegg, Vilde Lerstang, Maria Moen, Linnea Sannes Hegg, Joseph Ninson, Jakob Sæl, Will Kirchmann, Per Norendal, Christine Tveiten Kasin, Jostein Fossli Haug. Kaja Eriksen, Kariann Dyrud Haugland, Eivind Lie, Gine-Mari Kolle Nesjan, Elin Hauge, Susanne Valhovd Langkås, Tonje Sannes og Emma Juliane Oellingrath.

Fotoprosjekt - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

Sommeren 2018 henvendte kommunene seg til ungdommene med ønske om deres involvering i planarbeidet for sammenslåingen av Bø og Sauherad til Midt-Telemark kommune 01.01.2020.

Her ønsket vi deres tanker rundt tre nøkkelspørsmål:

1. Hva er bra med stedet der du bor nå?
2. Hva kan bli bedre?
3. Hvordan skal det være å vokse opp i Midt-Telemark kommune?

Ungdommen ble utfordret til å besvare spørsmålene gjennom bildekommunikasjon, og det ble leid inn en fotograf som holdt kurs i hvordan ta gode mobilbilder. Målet var å lære bedre kommunikasjon via bilder og hvordan fange øyeblikk ved bruk av mobiltelefonen.
Med denne kunnskapen har en rekke ungdommer, som nå er 10.klassinger, levert inn til sammen 72 flotte fotobidrag. Herfra ble 22 bidrag valgt ut til en kommende utstilling som skal vises høsten 2019. Dette i forbindelse med åpningen av Ung Arena. Videre ble fem bidrag trukket ut til å være med som illustrasjoner i samfunnsdelen av den nye kommuneplanen for Midt-Telemark kommune 2019-2031. Se de flott bildene i samfunnsdelen her:

 

Fotografene av de utvalgte bidragene ble premiert med gavekort på kr. 250,- - 500,- som kan benyttes på Gullbring kulturanlegg.

 


Bø og Sauherad kommuner takker alle som sendte inn sine bidrag og ser frem til utstilling til høsten.