Einige om Midt-Telemark

Kommunestyret i Bø vedtok med 15 mot 10 stemmer at dei ønskjer at den nye kommunen skal heite Midt-Telemark. Kommunestyret i Sauherad gjorde samrøystes likelydande vedtak. 

Kveldens kommunestyrevedtak sendas vidare til departementet for endeleg vedtak. Vedtaket, i form av ei forskrift, kan forventas å være ferdig om ca 3 månader. 

Publisert av Ann Sissel Lyngen. Sist endra 22.08.2017

Felles kommunestyremøte - Klikk for stort bilete

I medhald til inndelingslova §25 innkalla Fylkesmannen i Telemark kommunestyra i Bø og Sauherad til felles kommunestyremøte måndag 21.8.

 

 

 

Agenda for møtet var å drøfte følgjande dagsorden:

Drøftingar i henhold til inndelingslova § 25

a) den nye kommunen sitt namn
b) antal medlemmar i det nye kommunestyret
c) kriterier for samansetning og funksjonar for fellesnemnda, jfr. inndelingslova § 26
d) val av revisor for fellesnemnda
e) unntak frå lov om eigedomsskatt til kommunane
f) symbol for den nye kommunen

Etter fellesmøtet gikk kommunestyra kvart til sitt for å fatte vedtak i sakane.

Du kan lese innkalling samt referat frå møta her i løpet av eit par dagar>>

·         Referat felles kommunestyremøte

·         Sauherad kommunestyre 21.08.17

·         Bø kommunestyre 21.08.17