Fritak som ordførar i Bø kommune

Ordførar Olav Kasland har søkt, og fått fritak frå vervet som ordførar i Bø kommune med verknad frå 1.november 2018. Han fortsett som folkevald medlem av kommunestyret ut valperioden 

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 17.10.2018

Bakgrunn for søknaden er tilbod om ny definert stilling i Forbrukarrådet, kor han har permisjon frå. 

Borgar Kaasa (Sp) er av Kommunestyret, vald inn som ordførar i Bø kommune for resten av valperioden. Evy Beate Stykket (V), er vald inn som ny varaordførar.