Informasjon angåande Gullbring kulturanlegg

Gullbring  - Klikk for stort bilete  

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 27.03.2019

På kommunestyremøtet 25. mars, blei det gjett informasjon om arbeidet med å utgreie alternative løysingar for framtidig drift og organisering av Gullbring kulturanlegg.

Denne informasjonen kan du lese i Gullbring saka - moment til orientering for kommunestyret 25.03.2019 (PDF, 342 kB), og Notat til Bø kommunestyre (PDF, 32 kB).

Eventuelle henvendingar i saka kan rettas til:

Petter Aasen, rektor USN, tlf: 995 29 024

eller

Borgar Torgjørn Kaasa, ordførar i Bø, tlf: 470 19 130