Kom med forslag til kandidatar til årets ungdomspris

 

fargar - Klikk for stort bilete Prisen delast ut til ein kandidat som med sin innsats innanfor samfunns-, idretts- eller   kulturliv, har vore med på å markere Bø positivt på nasjonalt nivå. Kandidatar veljast ut blant dei som fyller 16 og opp til dei som fyller 25 år i det aktuelle kalenderåret.

Kandidatar må bu i Bø eller representere eit lag eller ein organisasjon i Bø kommune. Prisen kan tildelast enkeltpersonar, grupper eller lag.

Prisen er på kr. 5000,-. Utval for oppvekst og kultur er jury og prisutdelinga skjer i siste kommunestyremøte før jul.

 

Frist for å komme med forslag er 25. oktober 2019. Forslag sendes postmottak@bo.kommune.no.

Publisert av Anne Gro Kleivi. Sist endra 18.10.2019