Kunngjeringar og høyringar
Publisert 09.04.2019

Pva av Grivi Invest søker om endring av føresegnenes § 3.1.2.a i detaljregulering for Grivi torg

Publisert 26.03.2019
Kabler

For 2019 er det bevilga ein statleg tilskotsordning for utbygging av breiband i distrikta. Bø kommune vurderar å søkje om tilskot også i år. Innspel frå innbyggjarane gjer at kommunen vil kunne lage ein betre søknad, og derfor inviteras alle til å avgje høyringsuttale innan 28. april 2019.

Publisert 21.01.2019

Det er utarbeida eit forslag til vedtekter for dei kommunale barnehagane i Midt-Telemark kommune. Det har vore oppe i ei arbeidsgruppe beståande av styrarane frå dei kommunale barnehagane. Styrarane frå dei private barnehagane har og fått lese gjennom forslaget. Administrasjonen ønsker at dei nye vedtektene skal gjelde frå 01.01.20.

Høyringsfrist 08.02.19. 

Sjå dokument om Forslag til nye vedtekter for barnehagane i Midt-Telemark kommune (PDF, 603 kB).

Publisert 27.11.2018

Rådmannens forslag til budsjett 2019 blei behandla i Formannskapet 26. november 2018. Formannskapets innstilling er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunehuset, fram til Kommunestyret si behandling 10. desember.

Endeleg vedtak gjeras av Kommunestyret 10. desember 2018.  

Sjå Formanskapet si behandling (PDF, 702 kB) for heile saka, eller les Handlingsdel med økonomiplan og budsjett 2019-22 (PDF, 2 MB).