Forslag til kommunal forskrift om ordens- og oppførselsreglemet for grunnskolene i Midt-Telemark kommune

Ifølge Opplæringsloven §9A-10 skal kommunen gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole. Nye Midt-Telemark kommune må derfor utarbeide slik forskrift.

Det sendes med dette forslag til kommunal forskrift ut på høring til skoler, organisasjoner og foreldre med høringsfrist 01.12.2019, og sendes ut fra kommunalsjef via skolene og Utdanningsforbundet.

Høringsinstanser er Bø skule, Folkestad skule, Bø ungdomsskule, Sauherad barne- og ungdomsskole, Utdanningsforbundet i Bø og Sauherad (Midt-Telemark fra 01.01.2020), elevrådene, samarbeidsutvalgene og foreldrerådene ved alle fire skoler. I tillegg kan andre instanser som ønsker det også komme med innspill til høringen.

Høringen ber om innspill på følgende:

  1. Er utforming og omfang av forskriften hensiktsmessig?
    1. Er den for omfattende, eller har den mangler?
    2. Har forskriften med alle relevante forhold rundt elevene, skolen, sanksjoner og saksbehandlingsregler?
    3. Er forskriften tydelig og konkret nok, og lesbar for både elever og voksne?
  2. Bidrar forskriften til et trygt og godt skolemiljø, med klare rettigheter, plikter, sanksjoner og retningslinjer for skolene og elevene?
  3. Ivaretar forskriften skolenes behov for å gjøre nødvendige / ønskede tilpasninger til lokale forhold?
  4. Bygger forskriften opp om et godt og aktivt samarbeid skole – hjem?

Høringsinstansene sender sine innspill til pedagogisk konsulent Jorunn Lindgren Wighus, jorunn.lindgren.wighus@sauherad.kommune.no innen 01.12.2019.

Se forslaget til ny forskrift (PDF, 154 kB)

Publisert av Anne Gro Kleivi. Sist endra 27.08.2019