Kunngjering av breibandsmidlar

Kabler - Klikk for stort bilete For 2019 er det bevilga ein statleg tilskotsordning for utbygging av breiband i distrikta. Bø kommune vurderar å søkje om tilskot også i år. Innspel frå innbyggjarane gjer at kommunen vil kunne lage ein betre søknad, og derfor inviteras alle til å avgje høyringsuttale innan 28. april 2019.

Bruk appen Nettfart mobil for å sjekke dekning for WiFi og mobilnett der du bur. Målingar lokalt verifiserar kapasitet og dekning for vår søknad om midlar. Les meir på nettfart.no.

Skriv ein e-post med ei kort grunngjeving som inneheld fylgjande:

  • Adresseopplysningar med husnummer og gårds- og bruksnummer
  • Antall bueiningar dersom du melder inn på vegne av fleire
  • Resultat frå måling med appen Nettfart - både WiFi og mobilnett

E-posten sendast til postmottak@bo.kommune.no innan 28. april 2019

Sist endra 26.03.2019