Mindre reguleringsendring av Grivi torg - høyring

Pva av Grivi Invest søker om endring av føresegnenes § 3.1.2.a i detaljregulering for Grivi torg

Publisert av Elin Blutecher. Sist endra 09.04.2019

Detaljregulering for Grivi torg blei vedtatt av Bø kommunestyre 10/12-2018. Det søkes no om endring av føresegnenes punkt 3.1.2 a.

Føremålet med endringa er å tillate leilegheiter også i 2. etasje, ikkje bare i 3 og 4 etasje, slik føresegna seier i dag. 

Eventuelle merknader sendast til 

Geir Ove Tørnkvist på epost Geir.Ove.tornkvist@wsp.com eller pr post WSP Norge AS, Vestre Strandgate 27-29, 4611 Kristiansand. 

Høyringsfrist 15.04.19

Endringssøknad (PDF, 573 kB)

Gjeldande føresegner (PDF, 620 kB)