Ny betalingssats for barn i barnehage

 

Frå august 2019 aukar maksprisen til kr. 3.040,-. Inntektsgrensa for redusert foreldrebetaling er satt til kr. 557.333,-.

Ordninga med gratis kjernetid for barn med vedtak om redusert foreldrebetaling vil no også gjelde for 2- åringar. 
 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 20. juni for å få innvilga redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid frå og med august (faktura sendast ut i juli).

 

For søknadsskjema og informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, sjå heimesida til Bø kommune.

Sist endra 28.05.2019