Ordførarane sitt referat

Ordførarane i Bø og Sauherad vil framover publisere ei kort, munnleg oppsummering av møtene i Partssammensatt utval (PSU) og Fellesnemda (FS).

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 18.08.2017

Oppsummeringa blir filma rett etter møta, og vil gje eit overblikk av sakene som er tatt opp, samt gje ein stemningsrapport på samarbeidet. Videoane vil bli publisera på kommunane sine heimesider og på Facebook.