Ordførarane sitt referat

Ordførarane i Bø og Sauherad har publisera ei kort, munnleg oppsummering av møta i Partssammensatt utval (PSU) og Fellesnemda (FN). Dette er frå fredag 22. september.

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 25.09.2017