Pressemelding vedrørande IRMAT AS

Kommunestyrene i Bø og Sauherad har vedtatt ekstern, uavhengig granskning av det interkommunale renovasjonsselskapet IRMAT AS.

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 05.12.2018

Rådmannen arbeider nå aktivt med gjennomføring av disse vedtakene og i formannskapsmøter i begge kommunene sist uke redegjorde rådmannen for å bruke aksjelovens bestemmelser om granskning. I begge møtene ga formannskapene tilslutning til at rådmannen fortsetter arbeidet med å vurdere denne framgangsmåten.

Bruk av aksjelovens bestemmelser om granskning innebærer:

  • at dersom Tingretten finner saklig grunn til granskning er det Tingretten som oppnevner en eller flere granskere.

Etter formannskapene i Bø og Sauherad sin oppfatning, sikrer dette kommunestyrevedtakenes krav om uavhengighet og profesjonalitet ved at det nå blir rettsvesenet som tar hånd om den videre prosessen knyttet til granskningen.

 

Akkerhaugen/Bø, den 4.12.2018

 

Sauherad kommune                                                                Bø kommune

Metter Haugholt                                                                       Borgar Torbjørn Kaasa

Ordfører                                                                                    Ordfører