Sundsbarm Kraftverk

Sundsbarm Kraftverk er ute av drift fram til starten av juni, grunna utskifting av kontrollanlegget.

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 22.03.2018

Magasinet er nedtappa, slik at det ikkje kan tappas vatn der derifrå. Seljordsvatn har ca. 70 cm igjen før ein er nede på lrv. Det blir nå tappa ca. 4,5 m3 og så strupas det ned mot 4,0 m3, i håp om at snøsmelting og lokaltilsiget tar seg opp. 

Det følgas dagleg opp med senking av luka i Hagadrag i takt med vatnstandsreduksjonen framover.