Midt- Telemarkrådet

Midt-telemark - Klikk for stort bilete Midt-Telemarkrådet er eit koordinerande organ for det interkommunale samarbeidet mellom Bø, Nome og Sauherad kommunar, med Bø som vertskommune.

Leiar av rådet går på omgang mellom ordførarane i dei tre kommunane.

Midt-Telemarkrådet har eit fast sekretariat for samarbeidet. 

Prosjekt som er eigd av Midt-Telemarkrådet eller som Midt-Telemarkrådet er sterkt involvert i, finn du informasjon om på deira prosjektsider.

Alle samarbeidsrutiner er gjort skriftlege og ligg tilgjengeleg på denne lenken. Ved lenken finn du bl.anna rutinehandbok og vedtekter (PDF, 28 kB).

Midt-Telemarkrådet samarbeider med dei andre regionane og fylkeskommunen om kollektivtrafikktilbodet i distrikta. Du finn koblingar til oppdatert ruteinformasjon på kollektivtrafikksidene

Sist endra 21.08.2019

Kontaktpersonar

Per Dehli

Kartpunkt