Rådmann

Rådmann Åse Egeland (Jeanett Kaasa) - Klikk for stort bilete Åse Egeland har vore rådmann sidan 2. mars 2009.

 

Rådmannen er leiar av den kommunale administrasjonen, og har eit overordna administrativt ansvar for heile verksemda. Rådmannen og staben finn du på kommunehuset sentralt i Bøgata.

Rådmannen har det nærmaste tilsynet med heile kommunens forvaltning. Rådmannen er ein pådrivar for at organisasjonen skal utvikle seg kontinuerleg, yte gode tenester til innbyggarane og forvalte myndigheten i tråd med lovverk og vedtatt politikk.

Rådmannen legg fram saker til politiske behandling og gjennomfører dei politiske vedtaka. 
Rådmannen legg fram forslag til budsjett og revidert budsjett. Rådmannen rapporterar til kommunestyret, gjennom årsmelding, årsregnskap, tertialrapportar og månadlege rapporter på økonomi, nærvær og årsverk.

Sist endra 13.06.2017

Kontaktpersonar

Åse Egeland

Rådmann

Adresse

Besøksadresse
Bøgata 67
3800 Bø i Telemark

Postadresse:
Postboks 83
3833 Bø i Telemark