Bjørkekollen

Bjørkekollen er ein avdeling for barn i alderen 4 - 5 år

5 år og siste året i barnehagen.  5-årskubb  - i klubben blir det blant anna lagt vekt på at barna skal vere snille mot kvarandre, bli sjølvstende,vente på tur, kunne ta imot bekjedar, kunne blyantgrepet og å skrive navnet sitt Når vi har 5-årsklubb har 4-åringane sitt eige opplegg.

4-5 åringane har kome i ein alder der dei har stort behov for å bruke kroppen samtidig som dei treng å kvile seg og kople ut. På bagrunn av dette går Bjørkekollen på tur minst ein gong i veka. Lengden på turane variere i forhold til behovet. Målet er ikkje å kome fram, men å vera ute og se kva som skjer på vegen.

Om vinteren har vi skiløyper rett utanfor barnehagen. Barna likar å komme seg på utsida av gjerde, og særleg stas er det dersom ein vaksen tar dei med på ein skitur.

Vi har ei sjølvlaga hytte rett oppe i skogen - hytta blir mykje bruka og barna liker veldig godt å vere der oppe.

Vi er ein Miljøfyrtårnbarnehage. Vi resurkulerer og har barna med i prosessane.  

Vi legg vekt på at alle skal bli sett og hørt!  

 

Dagsrytmen hos oss:

07.15                      Barnehagen åpner

08.00 - 08.30          Frukost                         

                               Frileik

10.00 - 10.45          Samlingsstund / grupper 

11.00 - 11.30           Måltid

12.00                      Frileik ute

14.00 - 14.30          Fruktmåltid / knekkebrød

                                Frileik ute eller inne

16.45                        Barnehagen stenger

 

 

       

Vi som jobbar på Bjørkekollen barnehageåret 2018 / 2019 er:

Susana Høibø Opsjøn - pedagogisk leiar                                

Sara Elisabet Aasgrav- barnehagelærar                                  

Ingebjørg Soterud -  formingslærar                                            

Julianne Seltveit  -  formingslærar / fagarbeidar                       

Jeanett Jensen Holte - assistent                                                                                             

 

Vi bruker sms-mail-telefon (fast og mobil) for informasjon og kontakt med dere.

Tlf: 35 05 91 48

mobil:41 45 51 14

Mail: Susana.Hoibo.Opsjon@bo.kommune.no