Furuhotten

Furuhotten er ein avdeling for barn i alderen 3 - 4 år.

Vi har som mål å skape ein triveleg og hyggeleg avdeling, der små og store likar å vera.

På Furuhotten går dei fleste barna i to år før dei begynner på Bjørkekollen.

Barna på Furuhotten blir stadig delt inn i mindre grupper, da dette er ein betre måte for personalet å observere kvart enkelt barn og deiras behov. Vi har også erfart at barna i denne alderen har lettere for å konsentrere seg dersom dei ikkje deltek i for store barnegrupper. Dramatisering er blant det som har vært i fokus både i gruppeinndelingen og når hele avdelingen er samla.

I perioder legger vi opp til at barna skal få kvile seg i løpet av dagen. Det blir da ordna til ein kvilestund, der barna ligg og slapper av til musikk eller ei lydbok. 

Om vinteren har vi skiløyper rett utanfor barnehagen. Barna likar å komme seg på utsida av gjerdet, og særleg stas er det dersom ein vaksen tar dei med på ein skitur. Vi har ei sjølvlaga hytta rett oppe i skogen. Hytta blir godt brukt, og barna likar svært godt å tilbringe turdagane der. 

Vi er ein Miljøfyrtårnbarnehage. Vi resirkulerer, og har barna med i prosessen. 

 

Dagsrytmen hos hos:

07.15                Barnehagen åpner

08.00 - 08.30     Frukost

                         Frileik

10.00 - 10.45    Samlingsstund / grupper

11.00 - 11.30    Måltid

12.00                Frileik ute

14.00 -14.30     Fruktmåltid / knekkebrød

                          Frileik ute eller inne

16.45                 Barnehagen stenger

Vi som jobbar på avdelinga er:

Marianne Skindalen Holta - pedagogsisk leiar                                    

Dag Tore Vikane -  barnehagelærer                                                    

Anne Grete Svartdal - assistent                                                             

Britt Sesland - assistent                                                                         

 

Vi bruker sms-mail-telefon (fast og mobil) for informasjon og kontakt med dykk.

Tlf: 35 05 91 47

mobil:

Mail: marianne.skindalenmoen@bo.kommune.no