Granskogen

Granskogen er ei av to småbarnsavdeling for barn frå 0-2 år

Vårt mål er:

-at småbarna skal møtast med respekt og anerkjnnelse slik at dei opplever at det er godt og tygt å vere  hos oss

-at vi skal skape eit leikande miljø som stimuleraer barns nyskjerrighet og glede

-at vi skal ha eit opent og nært  samarbeid med foreldra 

 

Dagsrytmen hos oss:

07.15               Barnehagen åpnar

08.00 - 08.30   Frukost 

                        Frileik / samlingsstund / grupper

9.30                 Frileik ute / turdag 

11.00                Måltid

11.30                Sovetid

14.00               Fruktmåltid/ brødmat

14.30                Frileik ute eller inne

16.45                Barnehagen stenger

Vi som jobbar på avdelinga barnehageåret 2018 / 2019 er:

Lotte Bonnegolt - pedagogisk leiar                                     

Britt Sersland  - assistent                                                    

Arnhild Steinhaug - barnehagelærar                                   

Hanne Løberg - faglærar i forming                                      

 

Vi bruker sms-mail-telefon (fast og mobil) for informasjon og kontakt med dere.

Tlf: 35 05 91 46

mobil: 95 33 13 37

Mail:lotte.bonnegolt@bo.kommune.no