Gullbosten

Gullbsten er ei av to småbarnsavdeling for barn frå 0-2 år. Vi held til i uderetasjen.

Vårt mål er:

- at småbarna skal møtas med respekt og anerkjennesle slik at dei opplever at det er godt og trygt hos oss

- at vi skal skape eit leikande miljø som stimulerar barnas nyskjerrighet og glede

- at vi skal ha eit opnent og godt samarbeid med foreldra  

 

Dagsrytmen hos oss:

07.15               Barnehagen åpnar

08.00 - 08.30   Frukost 

                        Frileik / samlingsstund / grupper

9.30                 Frileik ute / turdag 

11.00                Måltid

11.30                Sovetid

14.00               Fruktmåltid/ brødmat

14.30                Frileik ute eller inne

16.45                Barnehagen stenger

Vi som jobber på avdelinga barnehageåret 2018 / 2019 er:

Christin Solbakken  - pedagogisk leiar            

Sissel Rui -                barne- og ungdomsarbeider           

Arnhild Steinhaug -    barnehagelærer                

Ranveig S. Botnen -  assistent                 

Mette Valen -             assistent                                                  

 

Vi bruker sms-mail-telefon (fast og mobil) for informasjon og kontakt med dere.              

Tlf: 35 05 91 45

mobil:95 33 11 74    

Mail: christin.solbakken@bo.kommune.no