Informasjon om opptak

I Bø kommune har vi 6 barnehagar, både kommunalt og privat drive. Det er felles opptak for alle barnehagane, og søknadsfristen til hovedopptaket er 01. mars.

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 01.11.2018

Du har rett på barnhehageplass frå august dersom barnet ditt fyller 1 år seinast innen utgangen av november det året du søker. Føresetnaden er at du har søkt innan søknadsfristen som er 01. mars.

Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november det året det søkas om barnehageplass, har rett til plass frå den månaden barnet fyller 1 år.

Hvis barnet er under 1 år, kan du få tilbod om plass om det er ledig kapasitet.
 

Søke om barnehageplass

Søknadsfrist til hovedopptaket er 01. mars. Du kan søke om barnehageplass frå midten av januar, og søknaden er ikkje bindande.

HUGS! Står du på venteliste på slutten av eit barnehageår, må du likevel søke på nytt innan 01. mars (for nytt barnehageår).


Svar på tilbod

Du må sende inn svarslipp innan 14 dagar, hvis ikkje mistar du plassen.


Søknadar utanfor hovedopptaket / barn som ikkje har rett på plass ved hovedopptaket

Når du kan få tilbod om plass er avhengig av barnets plassering på søkarlista, og når det blir ledige plassar i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Vi kan dessverre ikkje si noko om når du kan forvente å få tilbod om plass.