Melde fråvær

Det er mogleg å informere skulen om fråvær på SMS. 

  • Ved sjukdom og anna dagsfråvær, send SMS til skulen på mobil: 99 49 00 19.

Hugs å skrive namn og klasse på den som fråværet gjeld i tekstmeldinga, slik at riktig lærar blir informera om fråværet. 

Brukarrettleiing til Visma fråver-app (PDF, 972 kB)

Faktaark om omgangssjuke (PDF, 184 kB)

Faktaark om lus (PDF, 239 kB)

Sist endra 20.05.2019