Rusken

Elevar i Rusken-aksjon - Klikk for stort bilete Elevar i Rusken-aksjon - Klikk for stort bilete

Søppelrydding på gang!

 


 

Publisert av Marie Klever Bøye. Sist endra 07.05.2018

Kvart år, i eit par veker før 17.mai, deltek elevane i aksjon Rusken  Dei samlar avfall og søppel i områda rundt skulen, og bidreg til eit triveleg nærmiljø. Samstundes lærer dei om miljøbevisste haldningar. Belønninga blir brus og bollar når aksjonen er over :-)