Aktivitetar og arrangement

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 14.11.2019

- Plan for barnehagane sine besøk til skulen og skuleområdet våren 2020. (DOCX, 18 kB)

 

 

 

 

Fellesamlingar, fellesbeite og musikalar !

Skulen har sidan 1999 hatt faste samlingar gjennom året der trinna har hatt ansvar for underhaldning.

Vi har 6 samlingar i året:

Haustsamling              -         ansvar 3. trinn

Adventsamling             -         ansvar 5. trinn

Juleavslutning             -         ansvar 4. trinn

Vintersamling              -         ansvar 6. trinn

Påskesamling             -         ansvar 1. og 2. trinn

Sommarsamling

med musikal               -         ansvar 7.trinn

Mellom desse samlingane har vi ein eller fleire fellesbeite (etter behov) der administrasjonen og elevrådet har ansvar for opplegget - orden og medansvar er viktige tema. Fellessong er også ein viktig del av fellesbeitet.