Skuledagen

Inndelinga av skuledagen på Bø skule:

For 1. - 4. trinn:

1.time Kl. 08.30-09.15
2.time Kl. 09.15-10.00
Friminutt Kl. 10.00-10.25
Matpause Kl. 10.25-10.55
3.time Kl. 10.55-11-20
4.time Kl. 11.20-12.05
Friminutt Kl.12.05-12.30
5.time Kl.12.30-13.15
6.time Kl. 13.15-14.00 (Måndag,Onsdag og Torsdag)

 

For 5. - 6. trinn:

1.time Kl. 08.30-09.15
2.time Kl. 09.15-10.00
Friminutt Kl. 10.00-10.25
Matpause Kl. 10.25-10.45
3.time Kl. 10.45-11.20
4.time Kl. 11.20-12.05
Friminutt Kl.12.05-12.30
5.time Kl.12.30-13.15
6.time Kl. 13.15-14.00 (Måndag - Torsdag)
 

 

For 7. trinn:

1.time Kl. 08.30-09.15
2.time Kl. 09.15-10.00
Friminutt Kl. 10.00-10.25
Matpause Kl. 10.25-10.45
3.time Kl. 10.45-11.20
4.time Kl. 11.20-12.05
Friminutt Kl.12.05-12.30
5.time Kl.12.30-13.15
6.time Kl. 13.15-14.00 (Måndag - Torsdag)
 

 

                

Skuledagen frå hausten 2019
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Bø skule          
1. - 4. trinn 08.30 - 14.00 08.30 - 13.-15 08.30 - 14.00 08.30 - 14.00 08.30 - 13.15
5. - 7. trinn 08.30 - 14.00 08.30 - 14.00 08.30 - 14.00 08.30 - 14.00 08.30 - 13.15

 

Endring av skuleveka frå 1. august 2019:

Skuleveka blir utvida for 1.-6. trinn. Første til og med fjerde trinn utvidar med 5. og 6. time onsdagar – til kl. 14.00.

Femte og sjette trinn utvidar med 6. time tysdagar – til kl. 14.00.  

Det blir ikkje fleire undervisningstimar. Tida vil bli bruka til matpauser utanfor undervisningstid.

Fram til no har elevane ete i undervisningstida. 1.-4. trinn får matpause på 30-min.

5.-7. trinn får 20 min. matpause pr. dag.

Endringa gjeld for både Bø og Folkestad skular.  

Skriv frå kommunen om ny organisering av skuledagen (PDF, 153 kB)

Timeplan haust 2019 - 1.-4. trinn (PDF, 123 kB)

Timeplan haust 2019 - 5.-6. trinn (PDF, 119 kB)

Timeplan haust 2019 7. trinn (PDF, 121 kB)

Sist endra 10.09.2019