Skuledagen

Inndelinga av skuledagen på Bø skule:

For 1. og 2. klasse:

8.30 - 10.00 1. økt

10.00 - 10.30  Friminutt

10.30 - 10.45 Matpause

10.45 - 12.00  2. økt

12.00 - 12.30  Friminutt

12.30 - 14.00  3. økt

 

For 3.-7.klasse:

08.30 - 10.00 1. økt

10.00 - 10.30  Matpause og friminutt

10.30 - 12.00  2. økt

12.00 - 12.30  Friminutt

12.30 - 14.00  3. økt

  • Måndag sluttar skulen kl. 14.00
  • Tysdag sluttar 1. - 6. klasse kl. 13.15. 7. klasse sluttar kl. 14.00
  • Onsdag sluttar 1.-4. klasse kl. 12.00. 5.-7. klasse sluttar kl. 14.00
  • Torsdag sluttar skulen kl. 14.00
  • Fredag sluttar skulen kl. 13.15

 

 

Endring av skuleveka frå 1. august 2019:

Skuleveka blir utvida for 1.-6. trinn. Første til og med fjerde trinn utvidar med 5. og 6. time onsdagar – til kl. 14.00.

Femte og sjette trinn utvidar med 6. time tysdagar – til kl. 14.00.  

Det blir ikkje fleire undervisningstimar. Tida vil bli bruka til matpauser utanfor undervisningstid.

Fram til no har elevane ete i undervisningstida. 1.-4. trinn får matpause på 30-min.

5.-7. trinn får 20 min. matpause pr. dag.

Endringa gjeld for både Bø og Folkestad skular.  

 

Nye dagsplanar for trinna ser du her: (PDF, 117 kB)

Sist endra 22.05.2019