Skuledagen

Inndelinga av skuledagen på Bø skule:

For 1. og 2. klasse:

8.30 - 10.00 1. økt

10.00 - 10.30  Friminutt

10.30 - 10.45 Matpause

10.45 - 12.00  2. økt

12.00 - 12.30  Friminutt

12.30 - 14.00  3. økt

 

For 3.-7.klasse:

08.30 - 10.00 1. økt

10.00 - 10.30  Matpause og friminutt

10.30 - 12.00  2. økt

12.00 - 12.30  Friminutt

12.30 - 14.00  3. økt

  • Måndag sluttar skulen kl. 14.00
  • Tysdag sluttar 1. - 6. klasse kl. 13.15. 7. klasse sluttar kl. 14.00
  • Onsdag sluttar 1.-4. klasse kl. 12.00. 5.-7. klasse sluttar kl. 14.00
  • Torsdag sluttar skulen kl. 14.00
  • Fredag sluttar skulen kl. 13.15

 

 

Endring av skuleveka frå 1. august 2019:

Skuleveka blir utvida for 1.-6. trinn. Første til og med fjerde trinn utvidar med 5. og 6. time onsdagar – til kl. 14.00.

Femte og sjette trinn utvidar med 6. time tysdagar – til kl. 14.00.  

Det blir ikkje fleire undervisningstimar. Tida vil bli bruka til matpauser utanfor undervisningstid.

Fram til no har elevane ete i undervisningstida. 1.-4. trinn får matpause på 30-min.

5.-7. trinn får 20 min. matpause pr. dag.

Endringa gjeld for både Bø og Folkestad skular.  

Skriv frå kommunen om ny organisering av skuledagen (PDF, 153 kB)

Nye dagsplanar for trinna ser du her: (PDF, 117 kB)

Sist endra 05.06.2019