Skuledagen

Inndelinga av skuledagen på Bø skule:

For 1. og 2. klasse:

8.30 - 10.00 1. økt

10.00 - 10.30  Friminutt

10.30 - 10.45 Matpause

10.45 - 12.00  2. økt

12.00 - 12.30  Friminutt

12.30 - 14.00  3. økt

 

For 3.-7.klasse:

08.30 - 10.00 1. økt

10.00 - 10.30  Matpause og friminutt

10.30 - 12.00  2. økt

12.00 - 12.30  Friminutt

12.30 - 14.00  3. økt

  • Måndag sluttar skulen kl. 14.00
  • Tysdag sluttar 1. - 6. klasse kl. 13.15. 7. klasse sluttar kl. 14.00
  • Onsdag sluttar 1.-4. klasse kl. 12.00. 5.-7. klasse sluttar kl. 14.00
  • Torsdag sluttar skulen kl. 14.00
  • Fredag sluttar skulen kl. 13.15
Sist endra 16.08.2018