SFO - Bø skule

Skulefritidsordninga (SFO) i Bø er eit fritidstilbod til alle barn frå 1.- 4. trinn, og for barn med særskilte behov opp til 7.trinn. SFO gir tilbod før og etter skuletid.

Frå 01.08.2019 Med ferie  Utan ferie 
5 dagar 2990 2550
4 dagar  2300 2040
3 dagar  1800 1530
SFO morgon  1500 1200

For dei som har SFO-plass kan ein kjøpe enkeltdagar: 

1 dag i ferie: kr. 440,-   

1 dag resten av året: kr. 300,-     

1 dag for dei med morgon-SFO: kr. 150,

Sist endra 04.11.2019

Kontaktpersonar

Liv Bente Værheim Øygarden

SFO-leiar Bø skule
Tlf:
35059473/35059450

Adresse

Bø skule
Gamleveg 71
3802 Bø 
 

Telefonnummer til SFO:

902 43 763
 

Opningstid:

07.15 - 08.30 og

Skuleslutt - 16.45