Folkestad skule SFO

Husk! - ein må søke SFO plass kvart år. Søknadsfrist er 1. april.

Nye vedteket for SFO i Midt-Telemark kommune gjeld frå 01.08.2019, og gjev følgande tilbod: 

Frå 01.08.2019 Med ferie  Utan ferie 
5 dagar 2990 2550
4 dagar  2300 2040
3 dagar  1800 1530
SFO morgon  1500 1200

 

For dei som har SFO-plass kan ein kjøpe enkeltdagar: 

  • 1 dag i ferie: kr. 440,-   
  • 1 dag resten av året: kr. 300,-       
  • 1 dag for dei med morgon-SFO: kr. 150,-

 

Åpningstider

Skolefritidsordningen følger skoleåret. Åpningstiden er fra kl. 07.00 - 16.45.

 

Seie opp plass

Det er ei gjensidig oppseiingstid på ein månad. Plassar som seias opp etter 01. april må betalas ut skuleåret.
 
Ved manglande betaling av SFO vil kommunen sende ut vasel om oppseiing av plassen. Dersom partane ikkje kjem til ei ordning, mistar eleven tilbodet ein månad etter varsling.
 

 

Ferie SFO 

Ved færre brukere enn 10 i skolens ferier på den enkelte skole, kan tilbudet samordnes og legges til en skole.
 

Ferietilbud ved skolefritidsordningen er som følger:

 
  • SFO er stengt i hele juli måned.
  • SFO er stengt i romjul og påske
  • Personalet ved SFO har 5 planleggingsdager i løpet av året, da er SFO stengt.
 
 
Det er mulig å kjøpe seg ekstra dager på ferie SFO om dei medregna dagane er bruka opp.
Dette koster kr. 440,- per dag ( fra 01.08.19).
 
Påmelding til ferie SFO kjem ut i meldemappa til elevane eit par veker før den aktuelle ferien. Søknadsfrinsten på ferie SFO må overholdes!
 
 
 
Telefonnummer til SFO er 40 90 88 66
 
 
Sist endra 26.04.2019