Folkestad skule SFO

 
Frå 01.08.2019 Med ferie  Utan ferie 
5 dagar 2990 2550
4 dagar  2300 2040
3 dagar  1800 1530
SFO morgon  1500 1200

For dei som har SFO-plass kan ein kjøpe enkeltdagar: 

1 dag i ferie: kr. 440,-   1 dag resten av året: kr. 300,-       1 dag for dei med morgon-SFO: kr. 150,- 

8. mars 2019: Nytt søknadsskjema for SFO skuleåret 2019 - 2020 er no lagt ut og klart til bruk.  

Telefonnummer til SFO er 40 90 88 66.

Sist endra 08.03.2019