Kommunepsykolog

Brita Rønning Iversen er tilsett som kommunepsykolog i Sauherad og Bø. Stillinga ble oppretta i 2017, og er ein administrativ stilling som er organisera saman med, og på samme måte som kommuneoverlegestillingen. 

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 03.01.2019

Kommunepsykologen er fagleg rådgiver i kommunene innen psykisk helse. Folkehelsearbeid, planarbeid, tenesteutvikling, kompetanseutvikling og kvalitetesarbeid er sentrale arbeidsområder. Brita har også veildedning med tilsette i ulike tenester, er med i tverrfagleg arbeid i dei ulike kommunale tenestene, og blir knytta til psykososialt kriseteam ved behov.

Brita er psykolog med spesialisering i samfunn- og allmennpsykologi. Hun er utdanna psykolog ved UIO i 1999, og har lang erfaring som psykolog frå både spesialisthelsetenesten og kommunale tenester.

Kontaktpersonar

Brita Rønning Iversen

kommunepsykolog