Informasjon for tilsette

Dei tilsette er utan tvil Bø kommune sin viktigaste ressurs!
Kvaliteten på tenestene vi leverer og korleis kommunen blir opplevd av innbyggarane, dreiar seg i stor grad om møte mellom den enkelte brukar og tilsett.
 
 

Nyttig informasjon

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oversikt over tenesteområda personal, bedriftshelseteneste og NAV

Det er laga ei oversikt over tenesteområda til personalavdelinga, bedriftshelsetenesta og NAV (PDF, 418 kB). Kven gjer kva? 
 

Røykfri arbeidsplass

Bø kommune er ein røyfri arbeidsplass. Det betyr at tilsette ikkje har høve til å røyke i arbeidstida, i eller rundt kommunale bygg. Dette vart vedteke av kommunestyret sak 18/13.
 

Reise miljøvenleg

Bø kommune har ei retningslinje for bruk av miljøvennleg transport på arbeidsreiser. Alle tilsette må derfor være bevist på dette. For meier informasjon sjå vedtak i kommunestyret sak 41/16 med vedlegg.

 

Medarbeidarundersøking (10-faktor)

Bø kommune gjennomførte  for fyrste gong ei medarbeidarundersøking i 2016. Følg lenka for meir om undersøkinga og resultatet på kommunenivå.

 

Ny kommune - Bø og Sauherad

Informasjonsskriv til alle tilsette nr 5 (PDF, 514 kB)
Informasjonsskriv til alle tilsette nr 4 (PDF, 343 kB)
Informasjonsskriv til alle tilsette nr 3 (PDF, 488 kB)
Informasjonsskriv til alle tilsette nr 2 (PDF, 538 kB)
Informasjonsskriv til alle tilsette nr 1 (PDF, 491 kB)

Følg prosessen om danninga av ny kommune her

 

Sist endra 14.05.2018