Bedriftshelsetenesta - Sykehuset Telemark (STHF)

Bedriftshelsetjenesten –Sykehuset Telemark
 
Velkommen!
Ledere, verneombud, tillitsvalgte og den enkelte ansatte kan ta direkte kontakt med BHT for råd og veiledning. Ved videre bistand for iverksetting av tiltak skal dette være forankret hos ledelsen i samråd med nærmeste leder med personalansvar


Du kan enten ta kontakt med vår ekspedisjonstelefon, den enkelte saksbehandler i Bedriftshelsetjenesten - STHF eller med BHTs kontaktperson overfor din kommune:

  • Siri Stangeland telefon 35003082/48168515 el. sstang@sthf.no for nærmere avtale.
  • BHTs fellespostkasse er bht@sthf.no.

BHT møter i kommunen etter avtale.

 

Link til hjemmeside: https://www.sthf.no/helsefaglig/tjenester/bedriftshelsetjenesten-sthf

Sist endra 12.04.2018

Adresse

Bedriftshelsetenesta - Sykehuset Telemark (STHF)

Telefon BHT
35 00 30 70 (sentralbord)
bht@sthf.no

Kontaktperson Bø:
Siri Stangeland 
Tlf: 35 00 30 82
Epost: sstang@sthf.no