Forsikring

Pareto er Bø kommune sin forsikringsmeklar. Protector er forsikringsselskapet.
 

I vedlagte rettleiar finn du informasjon om korleis du loggar deg på portalen for tilsette, som gjer deg oversikt over kva for forsikringsordningar du har som tilsett.


Du kan finne informasjon om korleis du melder inn personskade til forsikringsselskapet Protector i dokumentet: Informasjon om skadeinnmelding på nett (PDF, 96 kB)

 
Sist endra 18.12.2018