Felles prosedyrer

På denne siden vil du finne linkar til prosedyrer som gjeld alle tilsette i verksmenda og som er utarbeida med tanke på:

  • veilede om korleisen ein skal gå fram når spesielle situasjoner oppstår
  • sette viktige arbeidsmiljøoppgåver på dagsorden og syte for nødvendig rapportering og kontroll
Publisert av Silje Larsen. Sist endra 07.03.2018
Enkelte arbeidsoppgåver og arbeidssituasjonar har heilt spesielle prosedyrer som berre gjelder enkelte tilsette. Slike fag og avdelingsspesifikke prosedyrer vil ikkje være tilgjengelige her, men på den enkelte arbeidsplass. (men unnatak av interne prosedyrer for Teknsik eining).  Det vil vere den enkelte leiar (jf organisasjonsplan) som er ansvarleg for at slike prosedyrer finnast, at dei er tilgjengelige og at dei følgjast og dokumenterast.
 
Ei rekke kommunale bygg har spesielle krav til posedyrer og dokumentasjon i forhold til brann, elektriske anlegg og tekniske installasjonar. Slike prosedyrer og dokumentasjon skal vere tilgjengelig i det enkelte bygg. Samt under "felles prosedyrer": Brannvern - kommunale bygg/anlegg med vedlegg. Det vil vere den enkelte brannvernleiar som har ansvar for prosedyrer, øvingar, tilsyn og dokumentasjon i bygg som kategoriseres som særskilte brannobjekter.
 
Leiar for eiendomsavdelingen har ansvar for nødvendig skilting og merking i forhold til brann og tekniske innretningar. Vidare har vedkommande ansvar for prosedyrer, tilsyn og dokumentasjon når det gjeld elektriske anlegg og tekniske innretningar.
 

Følgende linker/filer inneholder felles prosedyrer for alle ansatte: