Lovverk

Arbeidsmiljøloven er det lovmessige grunnlaget for arbeidet med Helse-, miljø og sikkerhet i virksomheten. Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 01.01.2006.

I denne artikkelen finner du også linker til de mest sentrale forskriftene som gjelder arbeidsmiljøforhold i kommunal virksomhet og til en oversikt over alle forskriftene til arbeidsmiljøloven paragraf for paragraf.

I den nye lovens §20-2 sies det at: "Forskrifter gitt i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø skal gjelde inntil annet er bestemt." Dette betyr at de forskriftene som du finner linker til nedenfor, fortsatt gjelder. Her er en oversikt over forskrifter til arbeidsmiljølov. Her finner du forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Her finn du internkontrollforskrifta.

Arbeidstilsynet har også mye aktuelt stoff, retningslinjer, m.v. om arbeidsmiljøforhold. Her er en link til Arbeidstilsynets hjemmeside.

Kommunen er en IA-virksomhet. På hjemmesiden til NAV finner du mer informasjon om ordningen. Fra denne siden kan du "klikke deg videre" til stoff som omhandler inkluderende arbeidsliv. Du vil her finne mye aktuelt stoff som kan være til hjelp i arbeidet med forebygging og oppfølging av sykefravær.

Ny IA-avtale (gjeldende fra 4. mars 2014-31. desember 2018)

Publisert av Silje Larsen. Sist endra 27.05.2019